Hier zijn de ijzeren kozijnen verwijderd en herplaatst (binnenkant bomvrije wachthuis)
 

               

 

                                             

 

 

 

Terug naar restauratie

Bron www.fortaandeklop.nl

 

Stichting Fort aan de Klop