Het bomvrije wachthuis in de steigers.

De scheuren zijn zoveel mogelijk uitgehakt en gerepareerd.

 

 

        

 

 

 
                 

 

Terug naar restauratie

Bron www.fortaandeklop.nl

Stichting Fort aan de Klop