In 2002 is de brug opgeleverd.

Nadat de brug verzakt en versleten was, is de brug inmiddels vervangen.

Ook dit is door en in opdracht van de gemeente Utrecht uitgevoerd.

 

   
   

 

 

 

 

 

 

De oude liggers onder de originele brug

 

 

Terug naar restauratie

Bron www.fortaandeklop.nl

Stichting Fort aan de Klop