Fort aan de Klop

 

 

 

 

 

Stichting Fort aan de Klop

Beschermheer: jonkheer V.J.G. Beelaerts van Blokland

* 19-04-1928                  28-09-2006

 

 

      Wachthuis van het Fort aan de Klop, Utrecht.                                   

Wij steunen Stichting Liniebreed

 

Fort aan de Klop werd omstreeks 1820 aangelegd vlak bij de plaats waar de Klopvaart uitmondt in de Vecht. Kort voor 1850 werd het fort aanzienlijk vergroot en kreeg daarbij de huidige onregelmatige vorm. Kort daarna werd het bomvrije wachthuis gebouwd. In 2004 is de gemeente begonnen de gebouwen op het fort te restaureren. Op het fort is een kleine (rugzak)camping gevestigd en in het wachthuis bevindt zich een theehuis.

 

niets uit de (gehele) homepage mag worden vermenigvuldigd, op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Fort aan de Klop.

Updated 3 Maart 2020