De kelder van het fort is in het najaar afgesloten voor de Vleermuizen.

De kruitruimte.

Terug naar restauratie

Bron www.fortaandeklop.nl

 

Stichting Fort aan de Klop